Pomoc dla Parafii


Drogi Internauto.


Jeśli chcesz wesprzeć dokończenie budowy i mieć swój udział w budowie i wyposażeniu Naszego Kościoła, to możesz to uczynić. Poniżej znajduje się numer rachunku bankowego Naszej Parafii wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do prawidłowej wpłaty datków na Jej rzecz.

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Wojskowa św. Augustyna

ul. Czwartaków 2a; 78-524 Złocieniec

PKO BP:   76 1020 2847 0000 1102 0080 6851


W celu dokonania darowizny na rzecz Naszej Parafii tutaj można pobrać blankiet przelewu bankowego (wpłaty gotówkowej) do samodzielnego wydrukowania. Zamieszczony plik jest w formacie obsługiwanym przez program Microsoft Excel.


Za wszelką okazaną pomoc dla Naszej Parafii dziękuję - Bóg zapłać.


ks. por. Przemysław TUR