Wrzesień_2015r

Maj-Wrzesień 2015

W miesiącach od maja do września 2015 roku trwały w naszej parafii prace związane z wykonaniem ogrodzenia, położeniem kostki brukowej na chodniku wokół kościoła i wzdłuż drogi dojazdowej, oraz zagospodarowanie terenu. Dzięki wykonanym pracom możemy być dumni z naszej świątyni, która z pięknej stała się jeszcze piękniejsza. W ten oto sposób zakończona została zasadnicza część prac związanych z wybudowaniem, wyposażeniem i wykończeniem naszej wojskowej świątyni. Tak oto słowa ks. bpa Sławoja, z chwili erygowania parafii znalazły swoje zwieńczenie w pięknie urządzonej świątyni. Z niecierpliwością będziemy teraz czekać na dzień konsekracji naszego kościoła.