marzec_2013r
31.03.2013r

31 marca 2013 r. Wielkanoc ? Rezurekcja.


Niedziela Wielkanocna - Święto Zmartwychwstania Pańskiego. To także ostatni dzień Triduum Paschalnego i jednocześnie pierwszy dzień Świąt.

Święto rozpoczęła Msza rezurekcyjna- wierni naszej parafii o godzinie 6.00 zgromadzili się   w kościele, by stąd wyruszyć w procesji rezurekcyjnej.

Niesiona Hostia w monstrancji  oraz liturgiczne symbol świąt Wielkiej Nocy - krzyż ozdobiony stułą, to symbole radości z powodu Zmartwychwstania Chrystusa.

Po procesji rezurekcyjnej rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Sławomir Pałka.

W swojej homilii, która nawiązywała swoją treścią do Grobu Bożego, ksiądz proboszcz zwrócił się do swoich wiernych, mówiąc m.in.   [?] ?Ktoś w Internecie pyta: Jak uwierzyć? Jak uwierzyć w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ? Im bardziej się wczytuję w Pismo Święte, tym bardziej jestem sceptyczny, tym więcej mam wątpliwości (Skoro tak się dzieje, to może podarować sobie to czytanie, wyłączyć głowę i przede wszystkim się modlić). A z drugiej strony bardzo potrzebuję tego, naprawdę wolałbym żeby Chrystus zmartwychwstał ... :) Chciałbym przystąpić do spowiedzi, oczyścić się, a przez to moje niedowiarstwo zwlekam z tym cały czas. Właściwie to już chciałem zrobić to jakby na siłę, ale to przecież byłby jakiś absurd chyba .. Proszę o radę.

Odpowiedź: Człowiek, który pierwszy raz ma wyskoczyć z samolotu ze spadochronem na plecach pewnie ma podobne dylematy. Jak tu uwierzyć,  że spadochron się otworzy, skoro jest zwinięty? Jak uwierzyć, że zdoła on na tyle wyhamować pęd lecącego ciała, że przy lądowaniu nic złego nie powinno się stać? Nie przekona się, jeśli ciągle będzie problem rozważał teoretycznie. Musi skoczyć! Ty zrób podobnie.?

Na zakończenie Uroczystości proboszcz parafii zwrócił się do wiernych, składając świąteczne życzenia: ?Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie ,w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp  do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył  i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca, a ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. Radosnych ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY?.


 
30.03.2013r

 

30 marca 2013 r. - Wielka Sobota

 

Mimo iż Wielka Sobota jest również dniem żałoby po śmierci Jezusa, dzień ten jest dniem radosnego święcenia pokarmów. Tego dnia w godzinach przedpołudniowych wierni naszej wojskowej świątyni adorowali  Najświętszy Sakrament, a także przynosili w koszach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić. Wśród pokarmów umieścili baranka z chorągiewką, który symbolizuje Jezusa, chroniącą  od zepsucia sól, chleb, wędliny, chrzan, masło, przyprawy oraz ciasta takie jak mazurki i baby. W wiklinowym koszyczku wielkanocnym nie zabrakło przede wszystkim jajek, które są symbolem nowego życia.

O godzinie 17.00 rozpoczęła się Wigilia Wielkanocna przed kościołem proboszcz parafii ks. Sławomir Pałka poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na Paschale kapłan żłobił znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

Następnie Paschał ten został wniesiony przez celebransa do okrytej mrokiem świątyni.  Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!".

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów  z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Proboszcz parafii dokonał poświęcenia wody do pokropienia wiernych. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. a następnie  wszyscy zostali pokropieni nowopoświęconą wodą.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią. Ze względów praktycznych w naszej parafii, tak jak w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbyła się w Noc Zmartwychwstania, ale przeniesiona została na niedzielny poranek. 
29.03.2013r

W Wielki Piątek pamiętajmy i o tym znaczeniu Wielkanocy:
? Kiedy On był na krzyżu, ja byłem w Jego myślach.

/Autor Nieznany/

 

Wielki Piątek-29 marca - był drugim dniem Triduum Paschalnego ? dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. W naszym garnizonowym kościele, tak jak i we wszystkich, została odprawiona Liturgia Męki Pańskiej.

Podobnie jak w Niedzielę Palmową, została odczytana Pasja według św. Jana. Po niej w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej polecaliśmy  Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Głównym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż był  stopniowo odsłaniany, a przy tym proboszcz śpiewał trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", a wierni odpowiadali: "Pójdźmy z pokłonem".

Po liturgii Krzyż mógł być adorowany przez wiernych. Po adoracji Krzyża z ciemnicy został przeniesiony Najświętszy Sakrament.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była  procesja do Grobu Pańskiego. Przy Grobie został wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszym kościele miała miejsce do godziny 21.00. 
28.03.2013r

28 marca 2013 r. - Wielki Czwartek.

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypadł na dzień 28 marca, Nasza Wojskowa Parafia rozpoczęła uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych, biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej święci się oleje, a poświęconych olejów używa się do niektórych sakramentów (krzyżmo: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu; olej chorych: do sakramentu namaszczenia chorych) oraz do różnych poświęceń dokonywanych przez biskupa (poświęcenie kościoła, ołtarza i in.). W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości.

W naszym kościele liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczęła się o godzinie 17.00. Msza ta odprawiana jest  na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba  i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte ? Kapłaństwo i Eucharystię.

W homilii ksiądz proboszcz przypomniał znaczenie słowa chleb, jak bardzo on jest człowiekowi potrzebny, że bez Niego ciężko człowiekowi się jest obejść, ciężko żyć. ?[?] Był on (chleb) również obecny w ziemskim życiu Jezusa. Po czterdziestu dniach postu, gdy już On odczuwał głód, Szatan przyszedł do niego z pokusą, aby przemienił okoliczne kamienie w chleb. Na innych kartach Ewangelii widzimy jak Jezus Boską mocą rozmnaża kilka bochenków chleba w taki sposób, że może nim się nasycić kilka tysięcy ludzi. Czyni to, by zaspokoić ich głód. I w końcu chleb przełamany za życie świata podczas Ostatniej Wieczerzy ? chleb, który stał się Ciałem Chrystusa?. Kaznodzieja dalej zachęcał:?[...] I tak jak sięgamy po chleb każdego dnia podczas posiłku, to tak samo możemy sięgnąć po Ten bezcenny Dar podczas każdego naszego Eucharystycznego spotkania z Panem Jezusem. Bywa jednak, że ów chleb powszedni marnuje się w wielkich ilościach na śmietniku czy ulicach. Czy tak samo nie jest w naszym przypadku z Tym Chlebem, poprzez który objawia nam się tajemnica Bożej miłości??- pytał słuchających proboszcz ks. Sławomir Pałka.

Po zakończonej Eucharystii Ciało Pana Jezusa zostało przeniesione do Ciemnicy, która symbolizuje Jego modlitwę w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie i uwięzienie.


 
24.03.2013r

24 marca 2013 r. - Niedziela Palmowa.

Dziś, w Niedzielę Palmową, w Naszym Kościele Garnizonowym w Złocieńcu rozpoczęliśmy  Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa jest według tradycji chrześcijańskiej pamiątką przybycia Jezusa do Jerozolimy.
Palmy, z którym wierni przybyli do świątyni  przypominały o powitaniu, jakie towarzyszyło przyjazdowi Chrystusa do miasta.  Liturgia Niedzieli Palmowej to czytanie - jako Ewangelii - Męki Pańskiej,  z podziałem na role, według jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza.  W dniu dzisiejszym w roli lektorów Pasji według św. Łukasza wystąpili oficerowie 2. Brygady Zmechanizowanej im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Złocieńca.

Poprzez czytanie Pasji Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.  Udział w liturgii Niedzieli Palmowej oznacza zgodę na krzyż, cierpienie z Chrystusem oraz na taką, a nie inną drogę życia. 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2