Kwiecień_2011r
24-04-2011r

 

24 kwietnia 2011 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego ? Rezurekcja


- Alleluja,alleluja! Wesoły dzień dziś nastał! - ks. Sławomir Palka oznajmił wiernym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Niedzielna Msza Rezurekcyjna w Parafii p.w. św. Augustyna rozpoczęła się o godz. 6.00. Mimo, że pora była bardzo wczesna w procesji uczestniczyło wielu wiernych, którzy za Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie przeszli uliczkami osiedla. Procesja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, a po Komunii świętej, został odśpiewany dziękczynny hymnu "Ciebie Boga wysławiamy".

W naszym Kościele p.w. św. Augustyna ks. Proboszcz podczas kazania powiedział m.in. "Apostołowie otrzymali szansę zobaczenia pustego grobu między innymi dlatego, że uwierzyli słowom niewiast; uwierzyli świadectwu tych, które wcześniej ujrzały i uwierzyły. Jakże ważne dla nas są współczesne świadectwa, którym trzeba wierzyć. Popatrzmy chociażby na świętego ojca Pio, który poprzez stygmaty zaświadczał o Chrystusie. A iluż współcześnie żyjących, jemu podobnych zobaczywszy znaki Chrystusowej Męki uwierzyło. Sam ojciec Pio przeżywał codziennie spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym i codziennie na nowo ?biegł? swoimi modlitwami do grobu, aby po raz kolejny powiedzieć wierzę"- powiedział ks. Proboszcz.

Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie,
Gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami,
A Twoje myśli tak różne od naszych,
Miłość tak inna od naszej miłości.


Serca samotne błąkają się w mroku,
Szukając ścieżki wiodącej ku światłu,
Więc nie zostawiaj nas samych w ciemności,
Przyjdź nam z pomocą, pielgrzymom tej ziemi.

/.../

 

 
23-04-2011r

23 kwietnia 2011 r. - Wielka Sobota


Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń Pochwalna Paschału. Dalsza część Liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W Naszej woskowej Parafii w godzinach przedpołudniowych wierni święcili pokarmy, przynosząc do Kościoła tzw. święconkę. W Wielką Niedzielę koszyczek ze święconka zajmie honorowe miejsce na wielkanocnym stole. Od podzielenia się jajkiem, chlebem, kiełbasą i złożenia życzeń rozpoczniemy świętowanie.

Od godziny 17.00 wszyscy zgromadzili się na Liturgii Światła. W odpowiednim miejscu na zewnątrz Kościoła Strażacy rozpalili ognisko, przy którym proboszcz parafii Ks. Sławomir Pałka wypowiedział wprowadzenie do Liturgii.

Powiedział m. in. "Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci... aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę...". Następnie poświęcił ogień oraz zapalił paschał, który jest symbolem samego obecnego wśród nas Chrystusa w Jego wydarzeniu Męki i Zmartwychwstania.

 

 
22-04-2011r

22 kwietnia 2011 r. - Wielki Piątek


Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem, kapłan przez chwilę leży krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym
Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po jej zakończeniu w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego
Chrystusa: ?aby wszyscy byli zbawieni?. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans
stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".

Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak, by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej
najważniejszym punktem w kościele. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii świętej.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawia się
Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Tego dnia w Naszej wojskowej Parafii o godzinie 16.30 rozpoczęła się ostatnia Droga Krzyżowa, po której wierni uczestniczyli w Liturgii
Wielkiego Piątku. Do godziny 21.00 wszyscy chętni adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Grobie.


 
21-04-2011r

21 kwietnia 2011 r. - Wielki Czwartek

Dzisiaj Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek Liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz Kapłaństwa.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z Apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

Jednak Chrystus nadał Tej Uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Jego Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie  kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza, aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

Tego dnia o godzinie 17.00 w Naszym Kościele rozpoczęły się uroczystości Wielkiego Czwartku, które miały charakter bardzo uroczysty. W swoim kazaniu proboszcz Parafii ks. Sławomir Pałka powiedział m. in., ?że zgromadziliśmy się w Naszym Parafialnym Wieczerniku, aby celebrować pamiątkę tamtych wydarzeń, aby w nich sakramentalnie uczestniczyć. Nasza uwaga musi koncentrować się na dziękczynieniu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujmy za to, że Jezus Chrystus jest z nami i że możemy przyjmować go w Komunii świętej?.

 
17-04-2011r

 

17 kwietnia 2011 r. - Niedziela Męki Pańskiej


Szósta Niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważa Jego Mękę.

O wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy wspominają wszyscy czterej Ewangeliści. Ta niedziela przygotowuje wiernych do Paschy Pana. W Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm po raz pierwszy pojawił się ok. VII w.  na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej.

Poświęcone tego dnia w kościele palmy, wierni zabierają do swoich domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ten zwyczaj pojawił się w XI wieku. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół z tych palm  w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.

Tego dnia także w Naszej Woskowej parafii podczas Mszy Świętych o godzinie 9.30 i 11.00 Uroczystości Niedzieli Palmowej przybliżyły Nas do przeżyć Zmartwychwstania Pańskiego - punktu kulminacyjnego w całej historii zbawienia. Wielki tydzień rozpoczął się w atmosferze triumfu.

Podczas każdej Mszy Św. czytany był  opis Męki Pańskiej według relacji Mateusza. Męka i śmierć krzyżowa Jezusa jest źródłem naszego życia i zbawienia. Niech więc nasze dziękczynienie, które dzisiaj składaliśmy, będzie wyrazem naszej wiary i wdzięczności za ofiarę Syna Bożego na krzyżu i na Tym ołtarzu.

 

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2