17 października 2021r (Rok B)

29 Nidzidela zwykła

 

Krzyż na drodze życia, ks. Edward Staniek

W każdym kościele jest krzyż, a na nim wizerunek rozpiętego ciała Zbawiciela. To znak, że jesteśmy świadomi tego, że wędrowanie za Jezusem jest połączone z cierpieniem, upokorzeniem, a nawet śmiercią. Czytania mszalne mówią o tym wyraźnie.

Izajasz przypomina o decyzji Boga, który wydał swego Sługę na śmierć za grzeszników. To jedna z wielkich tajemnic naszej wiary. Jezus cierpiał za nas i dla nas. My nie chcemy wędrować z Nim wtedy, gdy On nas wprowadza w cierpienie i upokorzenie. Wobec tej perspektywy wzdryga się nasza dusza. Wolelibyśmy iść za Jezusem, który nie cierpi i który nie narazi nas na cierpienie. Ale takiej drogi w Ewangelii nie ma. Kto chce iść za Jezusem, musi być gotów na przejście takiego odcinka specjalnego. Trzeba na nim opatrywać rany i iść do przodu. Nie wolno zrezygnować z dalszego wędrowania, nie wolno się zatrzymać. Trzeba też podjąć taką decyzję wcześniej, zanim się na tę drogę wejdzie. Gdy przeciwności się pojawią, nie możemy być zaskoczeni ani zdziwieni.

Kościół nie kryje nauki o krzyżu, on ją nieustannie głosi. Jedynie „wygodni” usiłują wytyczyć do nieba drogę  bez cierpienia... Takiej drogi jednak nie ma i nie będzie.

zobacz więcej 


Iz 53, 10-11 Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Hbr 4, 14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Mk 10, 35-45 Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?».
Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».Oto Słowo Paańskie.

POSŁUCHAJ


17 października 2021

"Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu." Mk 10, 45

W reklamach, których oglądamy dziesiątki każdego dnia, wszystko zdaje się być proste, idealne i zmierzające do szczęścia człowieka. Słyszymy raz po raz: "kup to a będziesz miał zdrowie, jedz tamto a kondycja Ci się poprawi, nabądź to a będzie Ci łatwiej..." Ogłupiony, zmanipulowany człowiek może dać się nabrać a potem szybko –  gorzko rozczarować. Szczęścia nie dają produkty, rzeczy materialne, ale wypełnianie planu Boga, który jest czytelny: KOCHAĆ! Co to znaczy kochać? Kochać, to służyć na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł dla lepszego samopoczucia, realizacji kariery, ale by ratować człowieka. Zaproszenie Jezusa nie mieści się w kategorii marketingu współczesnego świata i dlatego, bywa odrzucane. Nie ma dla Niego miejsca w reklamach. Szkoda... Jednak tylko On z zaproszeniem do służby i swoim świadectwem da pokój sercom skostniałym, ciałom obumarłym. Wyłącz dziś telewizor, weź do ręki Pismo Święte i posłuchaj Tego, który się nie narzuca, ale zawsze ma rację.
 ks. Mariusz Sokołowski SChr

POSŁUCHAJ


 

 źródło:

http://www.biblijni.pl/