XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA –  02.10.2022 r

Pismo Święte i Różaniec, ks. Bogdan Zbroja

Gromadzimy się w naszym kościele, aby jak co tydzień zjednoczyć się z naszym Mistrzem w tajemnicy Jego słowa i Eucharystii. Przeżywamy już miesiąc październik, w którym rozważamy codziennie tajemnice Różańca. Tak się dobrze złożyło, że fragmenty Biblii, których przed chwilą wysłuchaliśmy, bardzo mocno połączone są z tymi tajemnicami i możemy w ich świetle odczytać przesłanie liturgii słowa.

Prorok Habakuk niejako żali się, że Pan Bóg nie wysłuchuje od razu jego modlitwy: „Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: «krzywda mi się dzieje», a Ty nie pomagasz?”. Te natchnione słowa wyraźnie mówią o modlitewnym życiu proroka. Modlitwa to wołanie o pomoc do Boga Ojca. W tajemnicach modlitwy różańcowej mamy podobną natarczywość. 

 

....więcej


 

 

                            


Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: «Krzywda mi się dzieje», a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.
I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności». Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


2 Tm 1, 6-8. 13-14 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


2 Tm 1, 6-8. 13-14 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

 Oto Słowo Paańskie.

POSŁUCHAJ


2 października 2022

"Przymnóż nam wiary." Łk 17,5

Znane wytłumaczenie faktu niewysłuchanych próśb mówi, że źle usposobieni w zły sposób prosimy o złe rzeczy. Prośba apostołów o przymnożenie wiary jest prośbą, która dobrze świadczy o usposobieniu proszących. Pragną oni rzeczy dobrej i cennej oraz proszą o nią we właściwy sposób, kierując swą prośbę do Chrystusa. Prosząc o przymnożenie wiary, prosimy o to, byśmy mocniej przylgnęli do Jezusa oraz z jego życia i nauki czerpali światło w codziennym życiu. Za tą prośbą powinno iść staranie, by coraz lepiej poznawać i miłować Boga.
Czy modlę się i staram rzetelnie o to, by moja wiara była coraz głębsza i mocniejsza?
ks. Maciej Koczaj SChr

POSŁUCHAJ        

 

 


 

 źródło:

http://www.biblijni.pl/