V NIEDZIELA ZWYKŁA  –  05.02.2023 r

Jesteśmy światłem świata, ks. Edward Staniek


Miejsce pracy zawodowej umożliwia dawanie świadectwa o naszej przynależności do Jezusa. O tym nie należy nigdy zapominać. To w pracy spotykamy się z ludźmi różnych wyznań, religii, orientacji światopoglądowych. Trzeba z nimi współpracować. Żywo doświadczają tego wszyscy szukający pracy za granicą. Trzeba wiedzieć, że Jezus chce nas mieć jako światło w świecie.

To wymaga, po pierwsze, fachowości w wykonywaniu zadań. Chrześcijanin nie może podejmować pracy, jeśli nie jest do niej przygotowany. On winien być w niej specjalistą. Świat ceni fachowców. Bóg również ich ceni. Z tym łączy się odpowiedzialność za wykonane zadania. Swoją pracę należy podpisać własnym imieniem.

Po drugie, potrzebny jest szacunek dla każdego, kogo spotykamy w pracy. I szacunek dla tych, którzy z pracy naszych rąk i umysłu korzystają. Ten szacunek buduje zaufanie, które jest cenną wartością w środowisku pracy.

Po trzecie, potrzebna jest uczciwość, o której pisze prorok Izajasz: „Jeśli usuniesz u siebie jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem” (Iz 58,9-10). Prorok wzywa do prawości serca, które nie tylko nie czyni zła innym, ale – jeśli to tylko jest możliwe – czyni dobro, pociesza duszę przygnębioną. Ileż to razy w pracy trzeba być pocieszycielem.


....więcej


 

                              


Iz 58, 7-10 Światło dobrych uczynków

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!»
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


1 Kor 2, 1-5 Nauczanie świętego Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.Oto Słowo Boże. 

POSŁUCHAJ


Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». Oto Słowo Paańskie.

POSŁUCHAJ


5 luty 2023

"Wy jesteście światłem świata." Mt 5, 14

W codziennym doświadczeniu światło rozprasza ciemności i przywraca kształty, daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Stawiane po omacku kroki często prowadzą do punktu wyjścia. To światło pozwala odnaleźć właściwą ścieżkę. Bycie przewodnikiem w dzisiejszych czasach jest trudne, ale przecież to sam Bóg zapalił Twoje serce światłem wiary. Dziel się nim, niech to "światło jaśnieje przed ludźmi", aby odkryli drogę, na której Ty znalazłeś już swoje miejsce.
Czy mój entuzjazm wiary przykuwa uwagę zagubionych i duchowo obojętnych?
ks. Kamil Żyłczyński SChr

POSŁUCHAJ


 

 źródło:

http://www.biblijni.pl/