30.05.2013r

30 maja 2013 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Bożego Ciała w religijności polskiej ma duże znaczenie. Należy zaznaczyć związek Eucharystii w tym dniu z całym misterium zbawczym i paschalnym. Zakorzeniona nazwa Boże Ciało  kładzie akcent na boskość Chrystusa. Procesja eucharystyczna  przypomina nam, że jesteśmy zobowiązani do głoszenia Chrystusa, że religia nie jest ?sprawą prywatną?. Wielu z nas w szczególny sposób przygotowuje się do procesji Bożego Ciała. Najpełniej bogactwo treści związane z tajemnicą tego Święta podkreślił Adam Mickiewicz: ?Słowo stało się ciałem, ażeby na nowo twoje ciało człowieku, powróciło w Słowo?.

Procesje Bożego Ciała związane są z publicznym wyznawaniem wiary w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i oddaniem Mu czci. Wyjście  na ulice i drogi z Najświętszym Sakramentem przypomina chwile wędrówek Chrystusa po Ziemi Świętej, w czasie których pochylał się nad człowiekiem, błogosławił mu, a w szczególności koił ból ludzi cierpiących, karmił głodnych, leczył chorych a nawet wskrzeszał umarłych.

W naszej Wojskowej parafii Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 09.30 Mszą świętą. W swojej homilii ks. proboszcz zwrócił się do słuchaczy: ?Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w czasie procesji Bożego Ciała jest wołaniem Boga do człowieka, aby otworzył Mu drzwi swego serca. Chrystus chce przyjść do człowieka, aby go przemienić. Wychodzi nam naprzeciw, daje nam Siebie. Dlatego też powinniśmy nie tylko wielbić Go w czasie procesji Bożego Ciała, ale również przyjmować Go  w Komunii św.. Uroczystość Bożego Ciała przypomina dzień, w którym przyjęliśmy po raz pierwszy Komunię św. Jest to najpiękniejszy dzień w życiu człowieka wierzącego

Na zakończenie Eucharystii wszyscy uczestnicy wyruszyli w Procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy zlokalizowanych na terenie parafii, by ponownie powrócić do Kościoła, aby otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.