29.03.2013r

W Wielki Piątek pamiętajmy i o tym znaczeniu Wielkanocy:
? Kiedy On był na krzyżu, ja byłem w Jego myślach.

/Autor Nieznany/

 

Wielki Piątek-29 marca - był drugim dniem Triduum Paschalnego ? dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. W naszym garnizonowym kościele, tak jak i we wszystkich, została odprawiona Liturgia Męki Pańskiej.

Podobnie jak w Niedzielę Palmową, została odczytana Pasja według św. Jana. Po niej w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej polecaliśmy  Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Głównym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż był  stopniowo odsłaniany, a przy tym proboszcz śpiewał trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", a wierni odpowiadali: "Pójdźmy z pokłonem".

Po liturgii Krzyż mógł być adorowany przez wiernych. Po adoracji Krzyża z ciemnicy został przeniesiony Najświętszy Sakrament.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była  procesja do Grobu Pańskiego. Przy Grobie został wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszym kościele miała miejsce do godziny 21.00.