08.04.2012r

08.04.2012r - REZUREKCJA

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6.00, mimo zimnego poranka parafianie oraz przybyli goście,  przyszli do Naszego Kościoła aby uczestniczyć w Uroczystej Procesji Rezurekcyjnej. Tradycyjnie wyszliśmy na ulice osiedla, aby ogłosić całemu światu Zmartwychwstanie Chrystusa i wspólnie się radować z tego faktu. Na czele procesji szli ministranci, którzy nieśli Krzyż i figurę Zmartwychwstałego Chrystusa, a następnie monstrancję z Najświętszym Sakramentem niósł ksiądz proboszcz Sławomir Pałka. W czasie procesji towarzyszył radosny śpiew "Wesoły nam dzień dziś nastał " Po zakończonej Procesji Rezurekcyjnej, rozpoczęła się Msza święta w czasie której w homilii ksiądz Proboszcz mówił:?Oto dzisiaj nasze wspólnoty parafialne razem z biblijnymi kobietami i Apostołami wchodzą z wiarą, miłością i szczerą nadzieją do pustego grobu. Chrystus zmartwychwstał!?- powiedział ks. Proboszcz rozpoczynając homilię.

[?] ?Kościół naszym domem?. Naszym ? to jest czyim? - pytał kaznodzieja. ?Naszym? nie znaczy księdza biskupa, proboszcza i kilku czy kilkudziesięciu parafialnych działaczy. Naszym to znaczy takim, w którym również nieśmiało chowający się za filarem anonimowy przechodzień będzie się czuł u siebie. Naszym to znaczy domem nas wszystkich, za których umarł Chrystus?.

[?] ?Kościół to nie tylko dom Boży ? kontynuował kaznodzieja. To także dom dla człowieka ? nasz dom. Dom wzniesiony trudem ludzkich rąk na chwałę Boga i dla dobra ludzi. Tutaj gromadzi się podstawowa wspólnota wierzących, którą jest parafia. Tu rozlega się słowo Boże skierowane do człowieka, tu sprawowane są sakramenty Kościoła. Tutaj pulsuje eucharystyczne centrum kościelnej komunii. Wspólnota, która się nie gromadzi na Mszy Świętej, przestaje być Kościołem. Kto nie uczestniczy niedzielnej Eucharystii, traci więź z Kościołem, oddala się od kościelnej komunii i od źródła wiary. Staje się bezdomnym pielgrzymem, szukającym ukojenia gdzie indziej dla swojej duszy?.

Po homilii ks. Proboszcz złożył życzenia wszystkim wiernym zgromadzonym na tej Uroczystej Mszy św. jak również podziękował za świadectwo wiary i uczestnictwo w czasie całego Triduum Paschalnego.