07.04.2012r

07 kwietnia 2012 r.  - Wielka Sobota


Tradycyjnie w Wielką Sobotę dokonywany jest obrzęd poświęcenia pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. Święcenie pokarmów w Naszej Wojskowej Parafii miało miejsce w godzinach przedpołudniowych.

W święconkach nie zabrakło chleba - na pamiątkę cudownego rozmnożenia chleba dokonanego przez Chrystusa na pustyni w celu nakarmienia słuchających go tłumów, jaj - symbolizujących nowe życie, mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Chrystusa podczas uczty w Wieczerniku.

WIELKA SOBOTA ? to dzień, w którym trudno oddać słowami to, co dzieje się podczas tej wyjątkowo uroczystej liturgii. To chwile, których żaden opis w pełni nie odzwierciedli ogromnego przeżycia, zwłaszcza dla tych, którym wcześniej nie dane było uczestniczyć w uroczystościach Wigilii Paschalnej. Najpierw pogrążone w ciemnościach wnętrze świątyni, później ? obrzęd poświęcenia ognia z rozpalonego na zewnątrz ogniska, pod które udaje się procesja, rytualne naznaczenie paschału greckimi literami alfa i omega i nakreślenie roku 2012, to symboliczne czynności dokonane przez  ks. Proboszcza na początku Uroczystości.

Przejście z ciemności do jasności, która stopniowo ukazuje wnętrze świątyni aż do pełnego blasku, Światło Chrystusa! ? trzykrotnie śpiewane przez kapłana, Radosne Orędzie paschalne - Exultet - wyśpiewane przez księdza alumna Michała Wiśniewskiego: - "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie: weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!" - to kolejne chwile, które  tego dnia przeżywali wierni Naszej Wojskowej Parafii.

Po liturgii eucharystycznej zgromadzeni parafianie  kontynuowali adorację Najświętszego Sakramentu, wystawionego w Grobie.