28.08.2011r.

 

Odpust Parafialny  w Liturgiczne wspomnienie św. Augustyna.

 

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczynają pojawiać się Kościoły, często w miejscu męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc tam, gdzie istniał kult świętych. Jeśli było to niemożliwe, troszczono się, by w Kościele znajdowały się relikwie patrona lub założyciela danego zgromadzenia. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem Kościoła i miejsca z nim związanego. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość zyskania odpustu grzechów w dzień patrona. Właśnie w taki sposób uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

Mszy świętej Odpustowej o godzinie 11.00, przewodniczył i homilię wygłosił ks. mjr Andrzej Migała ? Proboszcz Parafii wojskowej w Świdwinie. Wraz z Nim na wspólnej modlitwie za Parafian przy Stole Eucharystycznym zgromadzili się kapłani: ks. Kazimierz Samościanik CR ? Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Wierzchowie, ks. Krzysztof Mazur ? Proboszcz Parafii p.w. św. Jadwigi w Złocieńcu oraz gospodarz ? ks. ppłk Sławomir Pałka.

W Liturgii ku czci św. Augustyna uczestniczyli: gen. bryg. Krzysztof Motacki - Dowódca 2.BZ wraz z delegacją oficerów i Pocztem Sztandarowym Brygady, p. Stanisław Cybula ? Starosta Powiatu Drawskiego, p. Urszula Ptak ? Przewodnicząca Rady Miasta, p. Tadeusz Koźma ? radny, p. Waldemar Włodarczyk ? Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec oraz pozostali zaproszeni goście i przybyli parafianie.

W czasie Mszy świętej, ks. mjr Andrzej Migała poświęcił nowy Ołtarz boczny Matki Bożej Żołnierskiej. Wygląd Ołtarza nawiązuje i koresponduje z Ołtarzem św. Augustyna, który znajduje się po drugiej stronie Garnizonowej Świątyni. W centralnym miejscu nowego Ołtarza znajduje się Obraz Matki Bożej Żołnierskiej, pędzla p. Henryka Widelskiego.

Od dnia dzisiejszego Nasz Garnizonowy Kościół ma swoją Matkę Bożą, która ma zarzucony na ramiona szynel wojskowy z wyhaftowanym stopniem podporucznika i biało-czerwoną opaską na prawym rękawie, a Pan Jezus w lewej dłoni trzyma rogatywkę wojskową z wyhaftowanym stopniem generała brygady.