23.06.2011r

Boże Ciało - Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to Uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt kościelnych.

Papież Urban IV w 1264 roku ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Na termin obchodów wyznaczył czwartek w oktawie Trójcy Przenajświętszej.

W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w diecezji krakowskiej na początku XIV w. Procesje włączono do obchodów tego święta dopiero 100 lat później.

Jednym z głównych elementem obchodów Bożego Ciała jest budowa czterech ołtarzy. Do ich dekorowania wykorzystywane są ścięte brzozy lub lipy oraz kwiaty. Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było Ewangelistów.

Przy każdym ołtarzu czytane są zawsze fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

W Naszej wojskowej parafii Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 9.30, po której wyruszyła uroczysta procesja do czterech ołtarzy. Pierwszy z nich znajdował się na ścianie bloku przy ul. Kosynierów 3.

W czasie procesji wierni śpiewali pieśni eucharystyczne, a dziewczynki sypały kwiaty. Przy każdym z ołtarzy odmawiana była modlitwa i czytana Ewangelia, a przed wyruszeniem do kolejnego ołtarza, wierni byli błogosławieni Najświętszym Sakramentem.

Zakończenie procesji, miało miejsce w Kościele, gdzie wszyscy odśpiewali TE DEUM, a na zakończenie Uroczystości proboszcz parafii - ks. ppłk Sławomir Pałka udzielił wszystkim  wiernym błogosławieństwa.