23-04-2011r

23 kwietnia 2011 r. - Wielka Sobota


Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń Pochwalna Paschału. Dalsza część Liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

W Naszej woskowej Parafii w godzinach przedpołudniowych wierni święcili pokarmy, przynosząc do Kościoła tzw. święconkę. W Wielką Niedzielę koszyczek ze święconka zajmie honorowe miejsce na wielkanocnym stole. Od podzielenia się jajkiem, chlebem, kiełbasą i złożenia życzeń rozpoczniemy świętowanie.

Od godziny 17.00 wszyscy zgromadzili się na Liturgii Światła. W odpowiednim miejscu na zewnątrz Kościoła Strażacy rozpalili ognisko, przy którym proboszcz parafii Ks. Sławomir Pałka wypowiedział wprowadzenie do Liturgii.

Powiedział m. in. "Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci... aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę...". Następnie poświęcił ogień oraz zapalił paschał, który jest symbolem samego obecnego wśród nas Chrystusa w Jego wydarzeniu Męki i Zmartwychwstania.