22-04-2011r

22 kwietnia 2011 r. - Wielki Piątek


Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem, kapłan przez chwilę leży krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym
Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po jej zakończeniu w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego
Chrystusa: ?aby wszyscy byli zbawieni?. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans
stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem".

Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak, by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej
najważniejszym punktem w kościele. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii świętej.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawia się
Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Tego dnia w Naszej wojskowej Parafii o godzinie 16.30 rozpoczęła się ostatnia Droga Krzyżowa, po której wierni uczestniczyli w Liturgii
Wielkiego Piątku. Do godziny 21.00 wszyscy chętni adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Grobie.