03-05.04.2011r

 

03 ? 05  kwietnia 2011 r. - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


W dniach od 03 do 05 kwietnia gościł w Naszej wojskowej parafii ks. mjr Janusz KŁOPOT - proboszcz Parafii Wojskowej w Szczecinie - Podjuchy, który prowadził dla Nas rekolekcje wielkopostne. Czym są rekolekcje, w których w Wielkim Poście staramy się uczestniczyć?. Jest to przede wszystkim czas zatrzymania się w tym pośpiechu, który wydaje się często dzisiaj nieunikniony. Jest to czas wniknięcia w swoje życie wewnętrzne - jakby uświadomienie sobie jeszcze bardziej, że mój własny świat duchowy muszę ciągle i na nowo odkrywać. Aby rekolekcje dobrze przeżyć potrzeba również zobaczyć siebie w całej prawdzie, czyli uznać własną grzeszność, która mnie dotyczy na skutek grzechu pierworodnego. Taka postawa pokornego stanięcia przed Bogiem umożliwia poprawę z grzechów i może prowadzić do trwałego nawrócenia. Na naszych rekolekcjach nauki przygotowywały nas do jak najlepszego skorzystania ze Spowiedzi świętej ze szczególnym akcentem na warunki pojednania z Bogiem.

Uczyniliśmy pięć kroków, które Kościół określił jako konieczne do uczynienia na drodze do pełnej jedności z Bogiem, a nazwał ja pięcioma warunkami Sakramentu Pokuty. Są to: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera Spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Owoce rekolekcji nie muszą być od razu widoczne. W niektórych sercach ludzkich ziarno Słowa Bożego zasiane na rekolekcjach, może zaowocować nawet po wielu latach. Ważne jest zawsze, by chcieć otworzyć swoje serce na działanie Boże, które w czasie każdych rekolekcji jest szczególne.