XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

21 LISTOPADA 2021 r.

CHRYSTUSA KRÓLA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OLESZNO

 

 

       Dzisiaj w ostatnią niedzielę roku kościelnego przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ma to nam uświadomić, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

 

Odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który zwrócił się z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej dzisiaj po każdej Mszy św. zostanie zorganizowana zbiórka ofiar. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone za pośrednictwem Caritas Polska na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

 

Od poniedziałku do piątku będę w podróży służbowej.

W razie potrzeby proszę kontaktować się na nr dyżurny 727012130.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

 

W niedziele listopada 15 min przed Mszą Św. będziemy polecać naszych bliskich zmarłych w modlitwie wspominkowej.

 


 

 Przesłanie Arcybiskupa Józefa Guzdka Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego do Żołnierzy, Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji

 

Drodzy Żołnierze, Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji,

Bardzo dziękuję za pełną oddania i poświęcenia służbę. Szczególne słowa uznania kieruję do żołnierzy i policjantów wspierających funkcjonariuszy Straży Granicznej w strefie stanu wyjątkowego, wywołanego kryzysem migracyjnym. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest niezwykle napięta. Zdaję sobie sprawę z jakimi wyzwaniami mierzycie się każdego dnia. Jestem wdzięczny za wasz profesjonalizm a także za każdy przejaw współczucia i gest pomocy okazywany migrantom.

 

Dziękuję za wzorowe wypełnianie obowiązku wobec Ojczyzny, patriotyczną postawę i zaangażowanie w troskę o dobro Rzeczpospolitej. Ojczyzna to prawdziwy dom, a Wy jesteście gotowi stawać w jego obronie.  Wyrażam wielki szacunek dla wszystkich, którzy mają udział w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa. Zapewniam, że wraz z księżmi kapelanami będę się modlił za Was i Wasze rodziny. Tylko wspólnymi siłami będziemy w stanie zdać egzamin w sytuacji kryzysu.

 

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czas szczególnej modlitwy za zmarłych z naszych rodzin, poległych w obronie Ojczyzny i tych, którzy pełnili służbę na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.  Moje myśli w tych dniach będą przy rodzinach żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy już odeszli na wieczną wartę. 

 

               Niech Wam Bóg błogosławi w służbie pełnionej dla dobra Ojczyzny i społeczeństwa. ....więcej

 

 


 

 

Penitencjaria Apostolska przedłużyła odpusty zupełne za wiernych zmarłych na cały listopad 2021 r.

 

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r. ....więcej

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens


 

 L.dz. PE/265/2021

 

Szczepimy się!

Apel Biskupa Polowego do Żołnierzy

i Funkcjonariuszy służb mundurowych

        W czasie pandemii, powszechnego zagrożenia zdrowia i życia, każde słowo, które burzy zaufanie do służby zdrowia i akcji szczepienia, jest wysoce nieodpowiedzialne. Na wojnie z koronawirusem, podstępnym i bezwzględnym wrogiem ludzkości, należy zaufać służbie zdrowia, sprawdzonym procedurom medycznym oraz jasnym wskazaniom papieża Franciszka.

        Szczepimy się! Niech ten apel o zdrowy rozsądek, rozumne i odpowiedzialne podejście do akcji szczepień w szeregach Wojska Polskiego i służb mundurowych będzie przykładem dla reszty społeczeństwa. Jeżeli chcemy służyć, trzeba się zaszczepić! Jestem już po pierwszej dawce szczepień. Mam pełne zaufanie do tych, którzy się na tym znają. Szczepieniom poddają się także księża kapelani, służący żołnierzom, funkcjonariuszom służb mundurowych, kombatantom oraz ich rodzinom.

                                     

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy

Warszawa, 16 kwietnia 2021 r.